BASES DEL CONCURS RONDAULLES en el marc de la
DIADA DE SES RONDALLES
PALMA 2024


Vos convidam a participar en un concurs dirigit al foment i gaudi del nostre patrimoni literari més preuat: l’univers màgic de les rondalles.

El concurs utilitza el recurs del joc de daus RONdauLLES, creat pels docents Antoni Caldentey, Pere A. Bennàssar i Mireia Oliver. Inspirat en els storytelling anglosaxons, aquest joc està dirigit al foment i gaudi del nostre patrimoni literari més preuat i a practicar la llengua en un context lúdic, creatiu, comunicatiu i d’immersió en la màgia de les rondalles mallorquines

PARTICIPANTS

El concurs està obert a l’alumnat dels CEIP i ESO dels centres públics i concertats de les Illes Balears. A tal efecte, els concursants quedaran distribuïts en dues categories:

 • Educació Primària, alumnes de 2on i 3er cicle.
 • Educació Secundària, cicles formatius i batxiller.

TEMA

Els participants en aquest concurs partiran d’una única tirada de daus feta a Ses Voltes, dissabte dia 12 d’abril. El resultat de la tirada va ser:

NADÓ AMB ESTEL AL FRONT
LLUNARI
SERP
REI DE TOTS ELS PEIXOS
POU
Consulta els daus a la secció http://www.rondaulles.cat/daus/

A partir d’aquí, comença el joc: els participants han de iniciar la seva història amb el dau que més els cridi l’atenció. Poc a poc hauran d’anar enllaçant aquest relat amb la resta de daus fins concloure la rondalla. Important: no es pot deixar cap dau exclós.

MODALITATS

El concurs s’estructurarà en tres modalitats diferenciades:

 • Narració
 • Còmic
 • Audiovisual.

ENTREGA

 • Narració: S’hauràn de lliurar les narracions al següent document, recorda que s’ha d’emplenar la rúbrica. Extensió màxima 2 pàgines, lletra arial 12 punts, interlineat 1,5 i justificat.
 • Còmic: Caldrà lliurar els còmics en format PDF amb una extensió màxima de 5 pàgines i tamany DIN-A4, mitjançant el següent formulari.
 • Vídeo: Podeu trametre els vídeos enviant un link de descàrrega (Ex. WeTransfer, youtube, mega,. ..) al següent formulari. El format/suport de reproducció ha de ser MP4 i amb una durada màxima de 5 minuts.

CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valoraran els següents aspectes:

JURAT

El jurat del concurs estarà format pels membres de l’equip Rondaulles, la Institució Francesc de B. Moll i de la Nova Editorial Moll.

La decisió del jurat és inapel·lable, així com pot declarar-se desert el concurs.

CALENDARI

La data límit d’entrega és el dimecres Divendres 31 de maig de 2024 a les 00 h. 

PREMIS

 PRIMÀRIA
FINS A 12 aNYS
SECUNDÀRIADE 13 A 18 ANYS
NARRACIÓcol·lecció rondallescol·lecció rondalles
CÒMICcol·lecció rondallescol·lecció rondalles
AUDIOVISUALcol·lecció rondallescol·lecció rondalles
Les obres guanyadores seran publicades a l’apartat específic del concurs a la pàgina: https://www.rondaulles.cat/

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs de la Diada de la Rondalla de Ciutat de Mallorca implica la plena acceptació d’aquestes bases, així com de les decisions del jurat.

ORGANITZA

ANNEXES:

Com entregar una rondalla.

Es recomana fer la rondalla sobre un document propi i després passar-ho al document d’entrega, revisar, omplir les dades i maquetar, el format final té importància.

Entrega oficial.

 1. Accedeix : rúbrica rondaulles diada rondalles
 2. Fes una còpia del document obert. Menú: fitxer -> fes una còpia.( Fer aquesta acció implica tenir un compte google. En cas de no tenir un compte es pot copiar sobre un altre tipus de document i s’entregarà el document per email.)
 3. Omple les dades de la rúbrica i aferra  la Rondaulla